1 2

سخن روز

 خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار


اعضای سایت
اخبار اخبار موسسه

اخبار اخبار موسسه
در این بخش اخبار موسسه حامی سالمندی موفق درج گردیده است .  
+ Zoom

+ بزرگنمایی تصویر

  افتتاح سایت اطلاع رسانی موسسه حامی سالمندی موفق

افتتاح سایت اطلاع رسانی موسسه حامی سالمندی موفق از تاریخ 30/مرداد 1393

(22 مرداد 1393)